خدمتی دیگر از شرکت مهندسی بهین ترسیم

تبدیل سند دفترچه ای به تک برگ

1- نقشه برداری ثبتی و پیاده سازی سند

2-مشاوره امور ثبتی

3-دریافت سند برای املاک فاقد سند

4-تبدیل سند دفترچه ای به تک برگ

*مشاوره حقوقی شما هستیم در تجزیه و تحلیل تمام ابعاد املاک شما*

*